Για να ενοικιάσετε ένα εργαλείο , πρέπει να έχετε :

 1. Αστυνομική Ταυτότητα (/ή διαβατήριο)

 2. Έναν λογαριασμό σας (πχ. ΔΕΗ, ΟΤΕ ή δημόσιο έγγραφο με την Διεύθυνση κατοικία σας )

 3. Χρηματική εγγύηση ( συνήθως 50 - 300 € ) ανάλογη με την αξία του εργαλείου.

 κατα την παραλαβή : Περιγράφετε τον τόπο, την έκταση και την εργασίας  που θα κάνετε. Επιλέγουμε τα μηχανήματα και τα αναλώσιμα που θα χρειαστείτε. Ενημερώνεστε για την ορθή χρήση και λειτουργία της επιλογής σας.
 
κατα την επιστροφή : Επιστρέφετε καθαρό  (όπως θα το καθάριζε ένας σχολαστικός επαγγελματίας αν ήταν δικό του ) .Ελέγχουμε την κατάσταση του μηχανήματος  και την φθορά των εξαρτημάτων  . Εξοφλείτε η μίσθωση  και επιστρέφεται η εγγύηση .