Εγγυήσεις BOSCH.

Η εγγύηση στα νέα προϊόντα όταν γίνεται επαγγελματική χρήση είναι δώδεκα μήνες. Στις μπαταρίες και στους φορτιστές η εγγύηση είναι μόνο έξι μήνες. Επίσης για τα επισκευασμένα εργαλεία λαμβάνουν οι πελάτες μια εγγύηση 6 μηνών.

Για τα επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία είναι δυνατή η επέκταση της εγγύησης στους 36 μήνες. Για το σκοπό αυτό πρέπει να καταχωρήστε το εργαλείο σας μέσα σε τέσσερις εβδομάδες μετά την αγορά στο διαδίκτυο.

Η εγγύηση στα νέα προϊόντα σε περίπτωση οικιακής /ερασιτεχνικής χρήσης είναι 24 μήνες. Στις μπαταρίες και στους φορτιστές έχετε μια εγγύηση για έξι μήνες. Επίσης για τα επισκευασμένα εργαλεία λαμβάνουν οι πελάτες μας μια εγγύηση 6 μηνών.

Δώστε μια εντολή επισκευής απευθείας στο site μας.

Το απλούστερο είναι να ανοίξετε έναν λογαριασμό με τα στοιχεία σας και να μας στείλετε μία εντολή επισκευής με ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και τα στοιχεία που ζητάει η φόρμα από την ετικέτα του εργαλείου σας.

Ανάλογα με την διεύθυνση σας , το βάρος και τον όγκο της συσκευασίας θα σας απαντήσουμε με οδηγίες για την αποστολή του εργαλείου σας στο συνεργείο μας .