ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Bosch Service

Ενοικίαση Αποφρακτικό 135 bar Πλυστικό

Ε6410766

Νέο προϊόν

Αποφρακτικό υψηλής πίεσης 15 μέτρων για σωλήνες μαζί με

Πλυστικό υψηλής απόδοσης με ανέμη και 9m-σωλήνα . Με πρακτική τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο . Εργονομικός σχεδιασμός.

Η Τιμή αφορά : Ενοίκιο μίας ημέρας και δεν περιλαμβάνει 24% ΦΠΑ

20,00 €